Eenvoudig online bestellen
Zeer hoge kwaliteit verslagen
Ruim voor de tentamens beschikbaar
Voor 19:00 uur besteld, dezelfde dag verzonden

Nieuw: De Slim Rechten poster, één handig overzicht per rechtsgebied!

Haal al jouw studiepunten nu nog makkelijker binnen met onze rechten posters!

Het idee is ontstaan tijdens het studeren voor tentamens: posters voor verschillende rechtsgebieden. Ieder rechtsgebied bestaat immers uit verschillende onderwerpen, waar verschillende overzichten bij horen en vereisten voor gelden, om alle verschillende jurisprudentie nog niet te noemen. Het is lastig om het overzicht te houden. Daar kan een poster je bij helpen! Op een poster staan de belangrijkste onderwerpen van het rechtsgebied uitgewerkt met behulp van handige tijdlijnen, stappenplannen, stroomschema’s en tabellen. Met behulp van een poster kan je gestructureerd studeren, waardoor het de figuurlijke kapstok vormt waar je de specifieke stof van jouw vak aan kan hangen.

Daarbij zijn al honderden studenten je voorgegaan in het studeren met de posterreeks! Schaf dan ook één losse poster aan voor €7,95 kosten of de gehele 12-delige posterreeks in één keer met bijna 40% korting voor €59,95!

 

Kortingspakket posters EXTRA VOORDEEL

 

Posterpakket

Dit is de posterreeks rechten met 12 posters van 12 verschillende rechtsgebieden die je gehele studie van pas komen!

Meer weergeven

Alle 12 de rechtenposters (A2-formaat) bevatten per rechtsgebied een overzicht van alle leerstukken. Zo kan je bijvoorbeeld voor het Bestuursrecht in één oogopslag de vereisten voor een belanghebbende (incl. jurisprudentie en artikelen) zien, terwijl je voor Ondernemingsrecht op de poster onder andere een handig schema van alle rechtspersonen (uiteraard ook inclusief artikelen én vereisten) kan vinden. Zo kan je de posters zowel bij inleidende vakken gebruiken, als bij alle andere vakken en heb je er je hele studie profijt van! De gehele posterreeks rechten is nu te bestellen met bijna 40% korting: superhandig én supervoordelig


Dit pakket bevat de volgende producten:
ProductVerzenddatum
Poster Arbeidsrecht22 juli 2019
Poster Bestuursrecht22 juli 2019
Poster Burgerlijk procesrecht22 juli 2019
Poster Europees Recht22 juli 2019
Poster Goederenrecht22 juli 2019
Poster Internationaal Publiekrecht22 juli 2019
Poster Materieel Strafrecht22 juli 2019
Poster Ondernemingsrecht22 juli 2019
Poster Romeins Recht22 juli 2019
Poster Staatsrecht22 juli 2019
Poster Strafprocesrecht22 juli 2019
Poster Verbintenissenrecht22 juli 2019

€ 95,40 € 59,95

+ in winkelwagen

of Bestel direct »

Losse posters

 

Poster Bestuursrecht

Dit is de poster van het rechtsgebied Bestuursrecht. Het is onderdeel van de 12-delige rechten posterreeks van SlimStuderen.nl! De poster is niet gericht op een specifiek tentamen, maar biedt een overzicht van het gehele rechtsgebied.

Meer weergeven

SlimStuderen.nl heeft per rechtsgebied een algemene poster ontwikkeld, waarop je in één oogopslag een overzicht van alle leerstukken kan zien.

Op deze poster worden aan de hand van jurisprudentie en wetsartikelen - met behulp van stroomschema’s, opsommingen, tabellen en tijdlijnen - de volgende onderwerpen overzichtelijk behandeld: bestuursorganen (stroomschema A-organen en B-organen), besluit (stroomschema), strategische besluiten (stappenplan), belanghebbende (OPERA-criteria), rechtspersoon als belanghebbende, bestuurlijke boete als criminal charge, beslissingsruimte (beoordelingsvrijheid, beoordelingsruimte en beleidsvrijheid) en marginale toetsing, algemene beginselen van behoorlijk bestuur (a.b.b.b.), toezicht en handhaving (stroomschema’s), besturen d.m.v. privaatrecht, rechtmatige overheidsdaad, onrechtmatige overheidsdaad, verkrijging van bevoegdheden door bestuursorgaan/bevoegdheidsverdeling (decentralisatie d.m.v. autonomie of medebewind) en bestuurlijke handhavingsinstrumenten (stroomschema + een tabel over mogelijke cumulatie).

De poster is op A2-formaat en bevat handige tabellen en overzichten die je kunnen helpen een overzicht van het rechtsgebied te krijgen! Daarmee is deze poster niet gericht op dit specifieke tentamen, maar biedt het wel een overzicht van het gehele rechtsgebied. Zo kan je de poster zowel bij inleidende vakken gebruiken, als bij alle andere vakken die aan het bestuursrecht raken en heb je er je hele studie profijt van!

Poster Europees Recht

Dit is de poster van het rechtsgebied Europees Recht. Het is onderdeel van de 12-delige rechten posterreeks van SlimStuderen.nl! De poster is niet gericht op een specifiek tentamen, maar biedt een overzicht van het gehele rechtsgebied.

Meer weergeven

SlimStuderen.nl heeft per rechtsgebied een algemene poster ontwikkeld, waarop je in één oogopslag een overzicht van alle leerstukken kan zien.

Op deze poster worden aan de hand van jurisprudentie en wetsartikelen - met behulp van stroomschema’s, opsommingen, tabellen en tijdlijnen - de volgende onderwerpen overzichtelijk behandeld: de EU-instellingen, achtergrond van de interne markt, mededinging (o.a. kartelverbod en dominante marktpositie), ontwikkeling van de Europese Gemeenschap en de EU (1950-1989/1993), staatssteun, doorwerking van EU-recht, (een groot stroomschema over) de interne markt en de vier vrijheden, bescherming en rechtsgangen.

De poster is op A2-formaat en bevat handige tabellen en overzichten die je kunnen helpen een overzicht van het rechtsgebied te krijgen! Daarmee is deze poster niet gericht op dit specifieke tentamen, maar biedt het wel een overzicht van het gehele rechtsgebied. Zo kan je de poster zowel bij inleidende vakken gebruiken, als bij alle andere vakken die aan het europees recht raken en heb je er je hele studie profijt van!

Poster Materieel Strafrecht

Dit is de poster van het rechtsgebied Materieel Strafrecht. Het is onderdeel van de 12-delige rechten posterreeks van SlimStuderen.nl! De poster is niet gericht op een specifiek tentamen, maar biedt een overzicht van het gehele rechtsgebied.

Meer weergeven

SlimStuderen.nl heeft per rechtsgebied een algemene poster ontwikkeld, waarop je in één oogopslag een overzicht van alle leerstukken kan zien.

Op deze poster worden aan de hand van jurisprudentie en wetsartikelen - met behulp van stroomschema’s, opsommingen, tabellen en tijdlijnen - de volgende onderwerpen overzichtelijk behandeld: causaliteit, alternatieve causaliteit, deelneming, medeplichtigheid, uiteenlopend opzet, medeplegen, functioneel daderschap, daderschap van een rechtspersoon, beslisschema van artikel 348/350 Sv, voorbedachte raad, opzet als bestanddeel, roekeloosheid, schuld als bestanddeel (culpa), poging, voorbereiding, rechtvaardigingsgronden, noodtoestand, noodweer, schulduitsluitingsgronden, overmacht, noodweerexces, psychische overmacht, gemeenschappelijke kenmerken van alle strafuitsluitingsgronden en meervoudige aansprakelijkstelling.

De poster is op A2-formaat en bevat handige tabellen en overzichten die je kunnen helpen een overzicht van het rechtsgebied te krijgen! Daarmee is deze poster niet gericht op dit specifieke tentamen, maar biedt het wel een overzicht van het gehele rechtsgebied. Zo kan je de poster zowel bij inleidende vakken gebruiken, als bij alle andere vakken die aan het materiële strafrecht raken en heb je er je hele studie profijt van!

Poster Staatsrecht

Dit is de poster van het rechtsgebied Staatsrecht. Het is onderdeel van de 12-delige rechten posterreeks van SlimStuderen.nl! De poster is niet gericht op een specifiek tentamen, maar biedt een overzicht van het gehele rechtsgebied.

Meer weergeven

SlimStuderen.nl heeft per rechtsgebied een algemene poster ontwikkeld, waarop je in één oogopslag een overzicht van alle leerstukken kan zien.

Op deze poster worden aan de hand van jurisprudentie en wetsartikelen - met behulp van stroomschema’s, opsommingen, tabellen en tijdlijnen - de volgende onderwerpen overzichtelijk behandeld: trias politica, het Koninkrijk der Nederlanden, elementen van de rechtsstaat, democratische rechtsstaat, democratie, kiesstelsels, ontwikkeling van het kiesrecht, het legaliteitsbeginsel, grondrechten, werking van grondrechten, rol EHRM bij toetsing van grondrechten, beperking van grondrechten door de overheid, doorwerking van internationaal recht en decentralisatie (waaronder toezicht, autonomie & medebewind en grenzen van een autonome verordenende bevoegdheid).

De poster is op A2-formaat en bevat handige tabellen en overzichten die je kunnen helpen een overzicht van het rechtsgebied te krijgen! Daarmee is deze poster niet gericht op dit specifieke tentamen, maar biedt het wel een overzicht van het gehele rechtsgebied. Zo kan je de poster zowel bij inleidende vakken gebruiken, als bij alle andere vakken die aan het staatsrecht raken en heb je er je hele studie profijt van!

Poster Strafprocesrecht

Dit is de poster van het rechtsgebied Strafprocesrecht. Het is onderdeel van de 12-delige rechten posterreeks van SlimStuderen.nl! De poster is niet gericht op een specifiek tentamen, maar biedt een overzicht van het gehele rechtsgebied.

Meer weergeven

SlimStuderen.nl heeft per rechtsgebied een algemene poster ontwikkeld, waarop je in één oogopslag een overzicht van alle leerstukken kan zien.

Op deze poster worden aan de hand van jurisprudentie en wetsartikelen - met behulp van stroomschema’s, opsommingen, tabellen en tijdlijnen - de volgende onderwerpen overzichtelijk behandeld: beslisschema van 348/350 Sv, bewijsrecht, (een tabel van alle fases incl. wetsartikelen van het) voorarrest, oproepen getuigen & deskundigen, vormverzuimen, EVRM, dagvaarding, bewijsmiddelen, beslissen & motiveren, procesmodellen, opsporingsonderzoek en chronologie (stroomschema) van de fases van staande houden tot gevangenhouding.

De poster is op A2-formaat en bevat handige tabellen en overzichten die je kunnen helpen een overzicht van het rechtsgebied te krijgen! Daarmee is deze poster niet gericht op dit specifieke tentamen, maar biedt het wel een overzicht van het gehele rechtsgebied. Zo kan je de poster zowel bij inleidende vakken gebruiken, als bij alle andere vakken die aan het strafprocesrecht raken en heb je er je hele studie profijt van!

Op deze poster staat o.a. een handig schema over de fases in het voorarrest. Door een wetswijziging is 'art. 61 Sv' onder 'ophouden voor onderzoek' inmiddels echter 'art. 56a Sv' geworden.

Poster Arbeidsrecht

Dit is de poster van het rechtsgebied Arbeidsrecht. Het is onderdeel van de 12-delige rechten posterreeks van SlimStuderen.nl! De poster is niet gericht op een specifiek tentamen, maar biedt een overzicht van het gehele rechtsgebied.

Meer weergeven

SlimStuderen.nl heeft per rechtsgebied een algemene poster ontwikkeld, waarop je in één oogopslag een overzicht van alle leerstukken kan zien.

Op deze poster worden aan de hand van jurisprudentie en wetsartikelen - met behulp van stroomschema’s, opsommingen, tabellen en tijdlijnen - de volgende onderwerpen overzichtelijk behandeld: de arbeidsovereenkomst, flexibele arbeidsovereenkomsten, concurrentiebeding, stakingsrecht, ontwikkeling van het arbeidsrecht, eenzijdig wijzigingsbeding, aanpassing van arbeidsvoorwaarden, loonbetaling, werkgeversaansprakelijkheid, ontslagrecht, de CASO en het einde van de arbeidsovereenkomst.

De poster is op A2-formaat en bevat handige tabellen en overzichten die je kunnen helpen een overzicht van het rechtsgebied te krijgen! Daarmee is deze poster niet gericht op een specifiek tentamen, maar biedt het wel een overzicht van het gehele rechtsgebied. Zo kan je de poster zowel bij inleidende vakken gebruiken, als bij alle andere vakken die aan het arbeidsrecht raken en heb je er je hele studie profijt van!

Poster Ondernemingsrecht

Dit is de poster van het rechtsgebied Ondernemingsrecht. Het is onderdeel van de 12-delige rechten posterreeks van SlimStuderen.nl! De poster is niet gericht op een specifiek tentamen, maar biedt een overzicht van het gehele rechtsgebied.

Meer weergeven

SlimStuderen.nl heeft per rechtsgebied een algemene poster ontwikkeld, waarop je in één oogopslag een overzicht van alle leerstukken kan zien.

Op deze poster worden aan de hand van jurisprudentie en wetsartikelen - met behulp van stroomschema’s, opsommingen, tabellen en tijdlijnen - de volgende onderwerpen overzichtelijk behandeld: (een groot stroomschema van) alle personenvennootschappen en rechtspersonen. Vertegenwoordiging, soorten aandelen, organisatie (o.a. de basisinrichting van rechtspersonen, interne toezichthoudende functie en geldige, nietige en vernietigbare besluiten), aansprakelijkheid en vermogen (kapitaalbegrippen, kapitaalbescherming, uitkeringen bij een BV en vermogensbescherming uitkeringen bij de NV).

De poster is op A2-formaat en bevat handige tabellen en overzichten die je kunnen helpen een overzicht van het rechtsgebied te krijgen! Daarmee is deze poster niet gericht op een specifiek tentamen, maar biedt het wel een overzicht van het gehele rechtsgebied. Zo kan je de poster zowel bij inleidende vakken gebruiken, als bij alle andere vakken die aan het ondernemingsrecht raken en heb je er je hele studie profijt van!

Poster Romeins Recht

Dit is de poster van het rechtsgebied Romeins Recht. Het is onderdeel van de 12-delige rechten posterreeks van SlimStuderen.nl! De poster is niet gericht op een specifiek tentamen, maar biedt een overzicht van het gehele rechtsgebied.

Meer weergeven

SlimStuderen.nl heeft per rechtsgebied een algemene poster ontwikkeld, waarop je in één oogopslag een overzicht van alle leerstukken kan zien.

Op deze poster worden aan de hand van jurisprudentie en wetsartikelen - met behulp van stroomschema’s, opsommingen, tabellen en tijdlijnen - de volgende onderwerpen overzichtelijk behandeld: (een grote tijdlijn over) geschiedenis, corpus iuris civilis, praetor en rechtsvorderingen, bronnen van het Romeinse recht, bezit en houderschap, ius civile, honorarium & gentium, verbintenissenrecht, onrechtmatige daden (ex delicto), natrekking en bestanddeelvorming, rechtmatige daden, eigendomsverkrijging in het algemeen, Romeins begrip van eigendom, de vorderingen bij delicten en bezitsverschaffing (feitelijk, solo animo, brevi manu en longa manu).

De poster is op A2-formaat en bevat handige tabellen en overzichten die je kunnen helpen een overzicht van het rechtsgebied te krijgen! Daarmee is deze poster niet gericht op een specifiek tentamen, maar biedt het wel een overzicht van het gehele rechtsgebied. Zo kan je de poster zowel bij inleidende vakken gebruiken, als bij alle andere vakken die aan het romeins recht raken en heb je er je hele studie profijt van!

Poster Goederenrecht

Dit is de poster van het rechtsgebied Goederenrecht. Het is onderdeel van de 12-delige rechten posterreeks van SlimStuderen.nl! De poster is niet gericht op een specifiek tentamen, maar biedt een overzicht van het gehele rechtsgebied.

Meer weergeven

SlimStuderen.nl heeft per rechtsgebied een algemene poster ontwikkeld, waarop je in één oogopslag een overzicht van alle leerstukken kan zien.

Op deze poster worden aan de hand van jurisprudentie en wetsartikelen - met behulp van stroomschema’s, opsommingen, tabellen en tijdlijnen - de volgende onderwerpen overzichtelijk behandeld: overdracht, goederen, soorten verkrijging, moederrecht en beperkte rechten, originaire en derivatieve verkrijging, vermogen en verhaal, zekerheid, concursus, vorderingsrechten, vestiging van beperkte rechten, eigendom, vestiging van pandrechten, voorrangsregels, derdenbescherming, opstal, erfpacht & vruchtgebruik.

De poster is op A2-formaat en bevat handige tabellen en overzichten die je kunnen helpen een overzicht van het rechtsgebied te krijgen! Daarmee is deze poster niet gericht op dit specifieke tentamen, maar biedt het wel een overzicht van het gehele rechtsgebied. Zo kan je de poster zowel bij inleidende vakken gebruiken, als bij alle andere vakken die aan het goederenrecht raken en heb je er je hele studie profijt van!

Poster Internationaal Publiekrecht

Dit is de poster van het rechtsgebied Internationaal Publiekrecht. Het is onderdeel van de 12-delige rechten posterreeks van SlimStuderen.nl! De poster is niet gericht op een specifiek tentamen, maar biedt een overzicht van het gehele rechtsgebied.

Meer weergeven

SlimStuderen.nl heeft per rechtsgebied een algemene poster ontwikkeld, waarop je in één oogopslag een overzicht van alle leerstukken kan zien.

Op deze poster worden aan de hand van jurisprudentie en wetsartikelen - met behulp van stroomschema’s, opsommingen, tabellen en tijdlijnen - de volgende onderwerpen overzichtelijk behandeld: bronnen van het internationale recht, internationaal gewoonterecht, actoren, immuniteit, de evolutie van internationale mensenrechten, principes van jurisdictie, staatsaansprakelijkheid, internationaal strafrecht, het recht op zelfverdediging, verdragen, zeerecht en internationaal humanitair recht (ius in bello).

De poster is op A2-formaat en bevat handige tabellen en overzichten die je kunnen helpen een overzicht van het rechtsgebied te krijgen! Daarmee is deze poster niet gericht op dit specifieke tentamen, maar biedt het wel een overzicht van het gehele rechtsgebied. Zo kan je de poster zowel bij inleidende vakken gebruiken, als bij alle andere vakken die aan het internationaal publiekrecht raken en heb je er je hele studie profijt van!

Poster Verbintenissenrecht

Dit is de poster van het rechtsgebied Verbintenissenrecht. Het is onderdeel van de 12-delige rechten posterreeks van SlimStuderen.nl! De poster is niet gericht op een specifiek tentamen, maar biedt een overzicht van het gehele rechtsgebied.

Meer weergeven

SlimStuderen.nl heeft per rechtsgebied een algemene poster ontwikkeld, waarop je in één oogopslag een overzicht van alle leerstukken kan zien.

Op deze poster worden aan de hand van jurisprudentie en wetsartikelen - met behulp van stroomschema’s, opsommingen, tabellen en tijdlijnen - de volgende onderwerpen overzichtelijk behandeld: de overeenkomst (stroomschema over nakoming en niet-nakoming), (stroomschema over) blijvende onmogelijkheid van nakoming, uitzonderingen omzeilen van exoneratieclausules, de verbintenis, algemene uitgangspunten van het verbintenissenrecht, precontractuele fase, totstandkomingsgebreken, vernietiging en onverschuldigde betaling, inhoud van de overeenkomst, schadevergoeding (stappenplan), algemene voorwaarden (stappenplan) en tekortkomingen.

De poster is op A2-formaat en bevat handige tabellen en overzichten die je kunnen helpen een overzicht van het rechtsgebied te krijgen! Daarmee is deze poster niet gericht op dit specifieke tentamen, maar biedt het wel een overzicht van het gehele rechtsgebied. Zo kan je de poster zowel bij inleidende vakken gebruiken, als bij alle andere vakken die aan het verbintenissenrecht raken en heb je er je hele studie profijt van!

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord. Lees meer.